KHOA ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

 

Liên hệ

 - Địa chỉ: phòng 404 khu nhà B

 - Số điện thoại: 0243. 7673896  - Số lẻ  119 

 

Lãnh đạo Khoa 

- Trưởng khoa: Thạc sỹ Đặng Quốc Chính

- Phó trưởng khoa: Thạc sỹ Phạm Đức Tuấn

 

Đội ngũ cán bộ, giáo viên

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ

01

Đặng Quốc Chính

1976

Trưởng Khoa

Thạc sỹ

02

Phạm Đức Tuấn

1962

Phó trưởng khoa

Thạc sỹ

03

Nguyễn Văn Huy

1976

Trưởng Tổ bộ môn Điện tử

Thạc sĩ

04

Trần Thị Hường

1980

Trưởng Tổ bộ môn Viễn thông

Thạc sỹ

05

Nguyễn Quang Huy 

1983

Giảng viên

Thạc sỹ

06

Vũ Thị Nhật

1980

Giảng viên

Thạc sỹ

07

Đỗ Phương Nhung

1982

Giảng viên

Thạc sỹ

08

Hoàng Nhật Thanh

1975

Giảng viên

Thạc sỹ

09

Lương Chí Thiện

1982

Giảng viên

Thạc sỹ

10

Nguyễn Mạnh Tuân

1981

Giảng viên

Cử nhân

11

Phạm Thị Hương

1983

Giáo vụ

Cử nhân

 

Nhiệm vụ

 

1. Lập kế hoạch giảng dạy, học tập,tổ chức thực hiện quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường, bao gồm: Xây dựng, phát triển chương trình đào tạo của từng ngành, nghề theo từng trình độ đào tạo thuộc khoa, bộ môn được giao quản lý hoặc do Hiệu trưởng giao nhiệm vụ; tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học, mô-đun, xây dựng đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình theo định hướng phát triển của Nhà trường; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh sinh viên, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động. Việc phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy phải thực hiện theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội;

2. Quản lý trực tiếp giảng viên, nhân viên và người học thuộc khoa, bộ môn theo phân công của Hiệu trưởng;

3. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, ngành nghề đào tạo và đề xuất kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học. Quản lý toàn bộ tài sản được Nhà trường giao;

4. Chỉ đạo các bộ môn trực thuộc khoa xây dựng và thực hiện kế hoạch giảng dạy bộ môn, nghiên cứu khoa học và các hoạt động giáo dục khác;

5. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, người lao động, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và người lao động khác thuộc khoa;

6. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của khoa;

7. Tổ chức đánh giá viên chức quản lý, giảng viên, viên chức, lao động trong khoa và tham gia đánh giá viên chức quản lý trong Trường theo quy định.

8. Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, tài sản được giao theo quy định của Pháp luật hiện hành.

9. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định và nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

10. Tổ chức đào tạo các ngành:

- Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

- Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

- Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

- Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông

- Điện tử công nghiệp

- Các mã ngành đào tạo thuộc lĩnh vực điện tử, viễn thông

 

 Các bộ môn trực thuộc

 

          1. Tổ bộ môn Điện tử:

          - ThS. Nguyễn Văn Huy (Trưởng tổ bộ môn)

          - ThS. Đặng Quốc Chính         

          - ThS. Nguyễn Quang Huy

          - ThS. Lê Thanh Huyền

          - ThS. Vũ Thị Luyến

          - ThS. Phạm Thị Minh Nguyệt

          - ThS. Đỗ Phương Nhung

          - ThS. Hoàng Nhật Thanh

          - KS. Lại Đức Thanh

            - CN. Nguyễn Mạnh Tuân

 

          2. Tổ bộ môn Viễn thông:

          - ThS. Trần Thị Hường (Trưởng tổ bộ môn)

          - ThS. Nguyễn Phương Anh

          - ThS. Nguyễn Thị Hương

          - ThS. Đặng Thị Ngọc Lan

          - ThS. Vũ Thị Nhật

          - ThS. Lương Chí Thiện

          - ThS. Phạm Đức Tuấn

 

Cơ sở vật chất

Bao gồm:

 

01 Phòng thực hành Điện tử cơ bản

01 Phòng thực hành Truyền dẫn

01 Phòng thực hành Chuyển mạch

01 Phòng thực hành Cáp kim loại

01 Phòng thực hành Thiết bị đầu cuối

01 Phòng thực hành Kỹ thuật số

 

Thành tích

TT

NĂM KHEN THƯỞNG

SỐ QUYẾT ĐỊNH VÀ NGÀY KÝ QUYẾT ĐỊNH

HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

CẤP KHEN

01

2012

Quyết định số 3583/QĐ-UBND ngày 09/8/2012

Bằng khen "Đã hoàn thành nhiệm vụ công tác năm học 2011 - 2012"

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội

02

2014

Quyết định số 4278/ QĐ-UBND ngày 14/8/2014

Bằng khen "Đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm học 2013 - 2014"

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội

03

2015

Quyết định số 3496/ QĐ-UBND ngày 27/7/2015

Cờ thi đua "Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua năm học 2014 - 2015"

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội

 

 

CÁC NGÀNH/NGHỀ ĐÀO TẠO CỦA KHOA:

 

- Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

 

MÔ TẢ NGHỀ

 

Thuộc lĩnh vực kỹ thuật chuyên về các công việc lắp ráp, lắp đặt, bảo trì, sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị điện, điện tử, sử dụng trong công nghiệp và dân dụng.

 

CÁC NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CỦA NGHỀ

 

Thiết kế, chế tạo, lắp ráp, lắp đặt, bảo trì, sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị điện, điện tử, sử dụng trong công nghiệp và dân dụng; kiểm tra chất lượng sản phẩn điện, điện tử; tổ chức sản xuất, kinh doanh thiết bị điện, điện tử…

Có năng lực ngoại ngữ bậc 2/6 khung năng lực ngoại ngữ quốc gia.

 

VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA NGHỀ

 

Người làm ngành/nghề công nghệ kỹ thuật điện, điện tử thường có vị trí việc làm ở các cơ sở chế tạo, lắp ráp, xây lắp, sửa chữa, bảo trì, kinh doanh, đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực kỹ thuật điện, điện tử; đảm nhiệm các chức danh "kỹ thuật viên điện, điện tử"; "nhân viên kiểm tra chất lượng sản phẩm"; "cán bộ tư vấn, thiết kế và chuyển giao công nghệ kỹ thuật điện, điện tử"

 

 

- Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

 

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN: 

 

- Có khả năng áp dụng các kiến thức cơ sở để tính toán, mô phỏng các hệ thống cơ điện tử. 

- Có khả năng áp dụng các kiến thức cơ sở ngành về cơ học, kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật điện, điện tử để phân tích các hệ thống và sản phẩm trong lĩnh vực cơ điện tử.

- Có khả năng áp dụng kiến thức chuyên ngành để khai thác, vận hành, lắp đặt, bảo trì, sửa chữa các hệ thống cơ điện tử.

- Biết lập trình, khai thác, sử dụng các phần mềm chuyên dụng trong lĩnh vực cơ điện tử.

- Có khả năng tiếp nhận, triển khai và chuyển giao công nghệ cơ điện tử.

- Có năng lực ngoại ngữ bậc 2/6 khung năng lực ngoại ngữ quốc gia.

 

VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA NGHỀ

 

- Giám sát kỹ thuật, quản lý, điều hành, vận hành trong các dây chuyền sản xuất (như công ty Sam Sung, Canon, Toyota, Honda,…).

- Tư vấn, thiết kế, thi công, bảo trì, bảo hành và cung cấp các hệ thống cơ điện tử.

- Mở cửa hàng kinh doanh, sửa chữa các thiết bị điện công nghiệp, tự động hóa, cơ khí.

 

- Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

 

MÔ TẢ NGHỀ:

 

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyển thông là ngành học theo xu hướng truyền thông tích hợp, trang bị cho người học các kiến thức về tin học từ phần cứng, phần mềm, đến nguyên lý, nguyên tắc hoạt động, tiêu chuẩn, thông số của các thiết bị tin học; điện tử và viễn thông; kiến thức để thích ứng với công việc khi công nghệ thông tin, công nghệ truyền thông, điện tử và điện tử viễn thông đổi mới và phát triển.

 

CÁC NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CỦA NGHỀ:

 

Sinh viên có kỹ năng phân tích, thiết kế các mạch điện tử công nghiệp, thiết kế các mạch điện tử công nghệ cao và biết vận hành các thiết bị viễn thông theo công nghệ mới.

Lập trình điều khiển trong công nghiệp và dân dụng như các hệ thống điều khiển tự động, lập trình bảng quảng cáo… dùng vi điều khiển PLC; lắp đặt, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị và mạng truyền thông trong thực tế như mạng điện thoại, Internet, truyền hình…; sửa chữa, lắp ráp các thiết bị điện tử dân dụng như tivi, amly, bộ nguồn, đầu kỹ thuật số và các mạch điện thông dụng khác; nhận biết các sự tương tác của quy trình vận hành, xây dựng được kế hoạch bảo trì và hậu cần định kỳ cho các thiết bị điện tử, viễn thông trong nhà máy, xí nghiệp.

 

VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA NGHỀ:

 

Sau khi học xong chương trình người học có thể tham gia vào các vị trí công việc như: Trực tiếp sản xuất, cán bộ kỹ thuật, tổ trưởng sản xuất, quản đốc phân xưởng trong các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp, sửa chữa, kinh doanh các sản phẩm điện tử, viễn thông hoặc có thể tự tạo việc làm và tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

 

 

- Công nghệ kỹ thuật điện tử công nghiệp

 

MÔ TẢ NGHỀ

 

Ngành/nghề "Điện tử công nghiệp" là ngành/nghề chuyên thực hiện quá trình thiết kế, xử lý và lắp đặt các mạch điện: điện tử công nghiệp, khí cụ điện, mạch đo lường điện tử, mạch điện tử cơ bản, bộ điều khiển dùng Rơ le - khởi động từ, bộ điều khiển dùng linh kiện điện tử, mạch ứng dụng kỹ thuật cảm biến, bộ điều khiển dùng PLC; thiết bị kỹ thuật xung - số.

Điện tử công nghiệp cũng là ngành/nghề bảo dưỡng, kiểm tra, sửa chữa các thiết bị hệ thống điện tử trong sản xuất công nghiệp, các mạch điện tử cơ bản, bộ điều khiển dùng Rơ le - khởi động từ, bộ điều khiển dùng PLC, mạch kỹ thuật xung - số, mạch ứng dụng kỹ thuật cảm biến, bộ điều khiển dùng vi xử lý và IC chuyên dụng.

 

CÁC NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CỦA NGHỀ

 

Các nhiệm vụ chủ yếu của người làm ngành/nghề điện tử công nghiệp là: lắp ráp, vận hành các thiết bị điện tử trong xí nghiệp và dây chuyền công nghiệp; lắp đặt và sửa chữa, bảo dưỡng các mạch điện tử cơ bản; lắp đặt và sửa chữa bảo dưỡng các khí cụ điện hạ thế; lắp đặt và sửa chữa, bảo dưỡng các bộ điều khiển; lắp đặt và bảo trì các mạch xung - số; lắp đặt và sửa chữa các vi mạch số và IC thông dụng; phân tích, lắp ráp các bộ biến đổi công suất; lắp đặt các hệ thống đo lường điện tử; lắp đặt các tủ điều khiển thiết bị công nghiệp, các thiết bị và hệ thống bảo vệ, các bảng mạch điện tử công nghiệp; kiểm tra sửa chữa được các hư hỏng trên thiết bị điện tử công nghiệp; thay thế tương đương, linh kiện, mạch điện hư hỏng đơn giản trên thiết bị điện tử công nghiệp; hiệu chỉnh được các thông số kỹ thuật của mạch điện; xử lý một số tình huống phát sinh trong quá trình làm việc của thiết bị; lập trình đơn giản các phần mềm khi có sự cố; kết nối mạch điện đúng theo sơ đồ nguyên lý; chống ẩm và rò điện tốt cho thiết bị; vận hành chạy thử toàn bộ mạch điện; thực hiện các biện pháp an toàn lao động, an toàn điện và vệ sinh công nghiệp.

Có năng lực ngoại ngữ bậc 2/6 khung năng lực ngoại ngữ quốc gia.

 

VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA NGHỀ

 

Người làm ngành/nghề Điện tử công nghiệp thường được bố trí làm việc ở các nhà máy hoặc các phân xưởng, các công ty, doanh nghiệp điện điện tử.

Làm việc trong các tổ cơ điện, phòng bảo dưỡng, bảo trì thiết bị điện của các nhà máy, xí nghiệp.

 

 

- Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông

 

CÁC NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CỦA NGHỀ

 

- Thành thạo các kỹ năng lắp đặt, sửa chữa mạch điện tử, màn hình, điện thoại.

- Điều hành, sử dụng các thiết bị điện tử, máy tính, các thiết bị điện tử viễn thông.

- Lắp đặt, khai khác, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị điện tử, viễn thông.

- Lắp đặt, kết nối các thiết bị trong thông tin di động, thông tin quang, mạng truyền hình, internet …

- Đo kiểm thử tín hiệu và thực hiện hàn nối sợi quang.

- Phân tích và xác định được các sự cố kỹ thuật, xử lý được các sự cố đơn giản xảy ra trong quá trình vận hành của các thiết bị viễn thông: tổng đài, máy fax, modem, điện thoại…

 

VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA NGHỀ

 

- Chuyên viên tư vấn, hỗ trợ thiết kế, hỗ trợ các giải pháp viễn thông, điều hành kỹ thuật, kỹ thuật viên tại các đài phát thanh, đài truyền hình, công ty tư vấn thiết kế mạng viễn thông, công ty thiết kế sản xuất linh kiện điện tử, công ty sản xuất các thiết bị điện tử, thiết bị viễn thông;

- Cán bộ kỹ thuật, tổ trưởng sản xuất, quản đốc phân xưởng, trực tiếp sản xuất tại các công ty viễn thông (như Viettel, VNPT, Mobifone, Vinafone,  FPT,…), doanh nghiệp trong lĩnh vực điện tử, viễn thông, truyền thông;

- Vận hành, bảo dưỡng, lắp đặt thiết bị viễn thông, các trạm thu phát, kiểm tra các sản phẩm điện tử, viễn thông.

- Tham gia mở cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh, dịch vụ sửa chữa các thiết bị điện tử, viễn thông.