Thông tin liên hệ

 

PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ

VÀ QUẢN LÝ HỌC SINH SINH VIÊN

-----------------------------------------------------------------------------

 

Địa chỉ: Phòng 102 Nhà B

Điện thoại: (84-4) 37678554

1. Công tác xác nhận kết quả tốt nghiệp, bảng điểm, cấp phát văn bằng: Cô Nguyễn Phương Anh

2. Công tác hồ sơ HSSV, làm lại thẻ HSSV: Cô Nguyễn Thị Lan Anh

3. Công tác chế độ chính sách, miễn giảm học phí, xác nhận HSSV: Cô Phạm Thị Lan Anh

4. Công tác di chuyển nghĩa vụ quân sự, kết quả giáo dục quốc phòng: Thầy Hoàng Mạnh Dương

Gửi thông tin liên hệ - Góp ý
<root />
Bạn cần nhập thông tin vào mục này.
Bạn cần nhập thông tin vào mục này.
Bạn cần nhập thông tin vào mục này.