Asset Publisher

Thu bổ sung hồ sơ

Thu bổ sung hồ sơ

Các HSSV chưa hoàn thiện hồ sơ phải nộp bổ sung


Hiện nay còn rất nhiều HSSV chưa nộp bản sao bằng tốt nghiệp. Danh sách đã chuyển đến các lớp.

Đề nghị các HSSV khẩn trương nộp bổ sung các giấy tờ còn thiếu trước ngày 31 tháng 11 năm 2012