Mẫu văn bản giấy tờ

TT

MẪU GIẤY TỜ

MÔ TẢ

TẢI VỀ

1

Đơn xin xác nhận là HSSV

Dùng cho HSSV hiện đang theo học tại Trường

Tải về

2

Giấy xác nhận HSSV

Dùng cho HSSV vay vốn tín dụng tại ngân hàng

Tải về

3

Mẫu lý lịch HSSV

Dùng để làm hồ sơ HSSV

Tải về

4

Giấy xác nhận thường trú

Dùng cho HSSV xin cơ quan công an xác nhận thường trú

Tải về

5

Giấy xác nhận tạm trú

Dùng cho HSSV xin cơ quan công an xác nhận tạm trú

Tải về

6

Đơn đính chính thông tin

Dùng cho HSSV xin sửa thông tin cá nhân

Tải về

7

Đơn xin miễn giảm học phí

Dùng cho các đối tượng thuộc diện được miễn giảm học phí

Tải về

8

Đơn xin xác nhận sổ ƯĐ

Dùng cho các HSSV có sổ ưu đãi giáo dục muốn được xác nhận

Tải về

9

Đơn xin bảo lưu kết quả

Dùng cho HSSV xin tạm ngừng học và bảo lưu kết quả

Tải về

10

Đơn xin học tiếp

Dùng cho HSSV thuộc diện đã bảo lưu kết quả nay xin học tiếp

Tải về