Các quy chế - quy định

TT

VĂN BẢN

MÔ TẢ

TẢI VỀ

1

Quy chế 25

Quy chế đào tạo ĐH, CĐ theo niên chế

Tải về

2

Quy chế 43

Quy chế đào tạo ĐH, CĐ theo tín chỉ

Tải về

3

Quy chế 42

Quy chế HSSV các Trường ĐH, CĐ, TCCN chính quy

Tải về

4

Quy chế 26

Quy chế HSSV các cơ sở dạy nghề

Tải về

5

Quy chế 60

Đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV các cơ sở giáo dục ĐH,CĐ và TCCN

Tải về

6

Thông tư 27

Ban hành quy chế ngoại trú của HSSV các cơ sở giáo dục ĐH,CĐ và TCCN

Tải về

7

Nghị định 38

Về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ

Tải về