Văn bản do Trường ban hành

TT

VĂN BẢN

MÔ TẢ

TẢI VỀ

1

Đào tạo tín chỉ

Quy định về đào tạo tín chỉ cho hệ Cao đẳng chính quy (Dựa trên quy chế 43)

Tải về

2

Học bổng

Thông báo về việc xét cấp học bổng khuyến khích học bổng khuyến khích học tập năm học 2013 - 2014

Tải về

3

Chế độ chính sách

Thông báo về việc thực hiện chế độ miễn, giảm học phí năm học 2013 - 2014

Tải về