Ngày đăng: 10/11/2022     |    Người đăng:   Phong dao tao     |    Chuyên mục: Thông báo

Căn cứ tình hình thực tế, số lượng thí sinh đăng ký thi ngày 08-09/11/2022 không đảm bảo đủ điều kiện để tổ chức, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng thông báo đến các thí sinh đã đăng ký thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ngày 08-09/11/2022 về việc gia hạn đợt thi này sang đợt thi ngày 17-18/12/2022. 

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng thông báo cho thí sinh đăng ký thi ngày 08-09/11/2022 liên hệ Nhà trường qua số điện thoại Phòng Đào tạo: 0236.3699335, email: daotao@ufl.udn.vn hoặc Phòng Kế hoạch - Tài chính: 0236.3699336 để nhận lại lệ phí thi (đối với thí sinh không gia hạn) hoặc gia hạn sang đợt thi ngày 17-18/12/2022. 

Trân trọng./. 


   Website      https://dtdl.edu.vn/
   Địa chỉ      Số 10, đường Nguyễn Văn Huyên, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
   Điện thoại      (84-24)37673896
Đơn vị phát triển: CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC - Y TẾ NAM VIỆT       262 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội     0432 065 065     Fax: 0432 020 066